— VOLNOČASOVÁ BUNDA —

Softshellová bunda s designem TCV na hrudi