— Jan Vaněk —

(1951)

  • PŘEDSEDA, HLAVNÍ TRENÉR
  • Mobil 774 510 521
  • headcoach.one@gmail.com